1.

Platon, Dialogi, Uczta

2.

Platon, Dialogi, Fedon

3.

Platon, Dialogi, Fajdros

4.

Platon, Państwo, ks. VI i VII, List VII

 

Platon, Listy, List VII

5.

Platon, Dialogi, Timajos

6.

Arystoteles, Metafizyka, ks. IV, VI - IX, XII

7.

Arystoteles, O duszy, ks. II i III

8.

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, ks. I, II, X

9.

Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy, ks. I-III, V

10.

Epikur, List do Menęjkeusa

11.

Sextus Empiryk, Zarysy pirrońskie, ks. I

12.

Epiktet, Encheiridion lub Diatryby

13.

Marek Aureliusz, Rozmyślania, ks. II – V

14.

Filon z Aleksandrii, O stworzeniu świata, [w:] Pisma, 1.1, s. 33-81

15.

Plotyn, Enneady, I, rozdz 1-6