Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, (ks. I i II)

Bacon, Novum Organum, (Aforyzmów księga pierwsza)

Descartes, Rozprawa o metodzie

Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii

Hobbes, Zarzuty trzecie

Hobbes, Lewiatan, (ks. I oraz II do r. 21)

Pascal, Rozważania ogólne nad geometrią

Pascal, Myśli (układ J. Chevaliera), (cz I i II, dz. I i II)

Spinoza, Etyka, w porządku geometrycznym dowiedziona, (cz. I i II)

Malebranche, Dialogi o metafizyce i religii, (dialog I, II, VII)

Leibniz, Zasady natury i łaski oparte na rozumie

Leibniz, Zasady filozofii czyli monadologia

Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, (t. I, ks. I)

Vico, Nauka nowa, fragmenty

Berkeley, Traktat o zasadach ludzkiego poznania[część 1 / część 2]

Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego

Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi

Kant, Prolegomena